Mở đường dẫn đến sự nghiệp Khoa Học thành công trong tương lai với UTS:INSEARCH

Khoa Học

Chào mừng bạn đến với khoa Khoa Học UTS:INSEARCH

Bạn thích tìm hiểu nguyên lý hoạt động của mọi thứ? Bạn thích giải quyết các khó khăn? Yêu thích tư duy phản biện? Vậy thì Khoa Học có thể là chuyên ngành dành cho bạn. Có rất nhiều cơ hội thú vị trong khoa học từ nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, lấy dấu vân tay tại hiện trường vụ án đến làm việc với động vật dưới tư cách nhà sinh học biển – cơ hội nghề nghiệp là vô tận. Chúng tôi cung cấp khóa Dự Bị Đại Học UTS (chỉ dành cho sinh viên quốc tế) và Cao Đẳng Khoa Học có thể giúp bạn vào thẳng năm thứ hai khóa cử nhân Khoa Học UTS.

Các Yêu Cầu Đầu Vào

 1. Hoàn thành lớp 12 với điểm trung bình 6.8
 2. Anh Ngữ
 3. CAO ĐẲNG
 4. BẰNG CỦA UTS
 5. Tìm Hiểu Thêm Thông Tin
 1. Hoàn thành lớp 11 với điểm trung bình 6.0 (điểm trung bình 6.5 cho chương trình Rút Ngắn)
 2. Anh Ngữ
 3. DỰ BỊ ĐẠI HỌC UTS
 4. CAO ĐẲNG
 5. BẰNG CỦA UTS
 6. Tìm Hiểu Thêm Thông Tin
 1. Hoàn thành lớp 11 với điểm trung bình 6.0 (điểm trung bình 6.5 cho chương trình Rút Ngắn)
 2. Anh Ngữ
 3. DỰ BỊ ĐẠI HỌC UTS
 4. BẰNG CỦA UTS
 5. Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

 
Học tập Khoa Học tại UTS

Những lĩnh vực/công việc thông thường

 • Ngân Hàng
 • Thiết kế máy tính
 • Tư vấn Bảo Tồn
 • Nhà thầu
 • Cơ quan Bảo vệ môi trường
 • Nhà Khoa học Môi Trường
 • Sản phẩm phát triển
 • Giảng Viên Khoa Học