Mở đường dẫn đến sự nghiệp kinh doanh thành công trong tương lai với UTS:INSEARCH

Kinh Doanh

Chào mừng bạn đến với khoa Kinh Doanh UTS:INSEARCH

Bạn có đam mê cho ngành marketing? Bạn muốn bước vào thế giới tài chính? Hoặc bạn đang suy nghĩ về một sự nghiệp trong ngành kinh doanh quốc tế? Chương trình kinh doanh UTS:INSEARCH được thiết kế để giúp bạn vào thẳng khóa cử nhân Kinh Doanh UTS và giúp bạn tiến gần hơn với ước mơ nghề nghiệp mà bạn luôn ấp ủ. Chúng tôi cung cấp chương trình Dự Bị Đại Học UTS (chỉ dành cho sinh viên quốc tế) và Cao Đẳng Kinh Doanh có thể giúp bạn vào thẳng năm thứ hai của chương trình cử nhân kinh doanh UTS.

Yêu cầu đầu vào

 1. Hoàn tất lớp 12 với điểm trung bình là 6.8-Chương Trình Anh Ngữ-Khoá Cao Đẳng-Năm thứ 2 tại UTS.
 2. Anh Ngữ
 3. CAO ĐẲNG
 4. BẰNG CỦA UTS
 5. Tìm Hiểu Thêm Thông Tin
 1. Hoàn tất lớp 11 với điểm trung bình la 6.0 (6.5 cho khoá cấp tốc-Chuơng Trình Anh Ngữ-Cao Đẳng-Năm thứ 2 tại UTS.
 2. Anh Ngữ
 3. DỰ BỊ ĐẠI HỌC UTS
 4. CAO ĐẲNG
 5. BẰNG CỦA UTS
 6. Tìm Hiểu Thêm Thông Tin
 1. Hoàn tất lớp 11 với điểm trung bình la 6.0 (6.5 cho khoá cấp tốc-Chuơng Trình Anh Ngữ-Năm thứ 1 tại UTS.
 2. Anh Ngữ
 3. DỰ BỊ ĐẠI HỌC UTS
 4. BẰNG CỦA UTS
 5. Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

Những lĩnh vực/công việc thông thường mà các sinh viên tốt nghiệp thường làm:

 • Quảng Cáo
 • Kiểm Toán
 • Quản Lý Nhãn Hàng và Quản Lý Sản Phẩm
 • Quản Lý Tài Chánh
 • Quản Lý Tài Khoản Khách Hàng
 • Tiếp Thị
 • Quan Hệ Công Chúng
 • Quản Lý Bán Hàng