Để xin nhập học: Sinh Viên Quốc tế

Nếu bạn đang ấp ủ bất cứ giấc mơ nghề nghiệp nào, UTS:INSEARCH có thể giúp bạn để thực hiện điều đó. Bạn có thể bắt đầu bước đi đầu tiên ngay tại đây - nộp đơn với một trong những đại diện chính thức của chúng tôi phía dưới này.

Tìm Hiểu Thông Tin Trên Mạng

UTS:INSEARCH có một mạng lưới các đại diện tư vấn giáo dục quốc tế được chúng tôi ủy quyền cung cấp dịch vụ trợ giúp sinh viên muốn nộp đơn xin học các khóa học Anh ngữ, khóa Dự Bị Đại Học UTS và Cao Đẳng. Vì vậy để bắt đầu qui trình nộp đơn xin học, bạn chỉ cần tìm một đại diện tư vấn giáo dục gần nhất với bạn trong danh sách dưới đây.*Xin chú ý rằng quá trình xét đơn cho sinh viên quốc tế có thể mất thời gian. Để đảm bảo hơn, chúng tôi khuyên bạn nên nộp đơn qua một trong những đại diện chính thức của chúng tôi.

 

Điền Đơn Xin Nhập Học

Hoàn tất, ký và gửi Mẫu đơn xin nhập học dành cho sinh viên quốc tế của UTS:INSEARCH, kèm với các bản sao công chứng của các giấy tờ học bạ, bằng cấp và các giấy tờ khác tới:

Tải xuống mẫu đơn xin nhập học

Địa Chỉ Hòm Thư

UTS:INSEARCH Student Admissions
PO Box K1085
Haymarket NSW 1240
Australia

[Điện thoại] +61 2 9218 8666
[Số Fax] +61 2 9281 9875
[Thư điện tử] Registrar@Insearch.edu.au

Địa Chỉ (để nộp đơn trực tiếp)
UTS:INSEARCH Student Centre
Ground Floor
187 Thomas Street
Sydney NSW 2000


Thông tin liên quan tới những giấy tờ cần thiết khác

Nếu bạn đã theo học tại một quốc gia khác mà ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, bạn phải bổ sung bản sao công chứng những giấy tờ sau đây:

 • Bảng điểm gốc có ghi tên môn học và điểm số.
 • Chứng chỉ tốt nghiệp gốc (sau khi đã hoàn thành khóa học).
 • Bản dịch công chứng tiếng Anh của các giấy tờ này.
 • Bản sao bảng điểm tạm thời nếu có.
 • Kết quả bài kiểm tra Anh ngữ, thí dụ như chứng chỉ IELTS,TOEFL hoặc chứng chỉ Pearson Test of English (PTE Academic).
 • Bản sao hộ chiếu.
 • Bản sao thị thực Úc nếu đã được cấp.

Các giấy tờ khác có thể bao gồm sơ yếu lý lịch, thông tin chi tiết về kinh nghiệm làm việc phù hợp, thư người giới thiệu v.v…

Những việc cần làm sau khi nộp đơn ghi danh

 • Bạn sẽ nhận được thông báo về kết quả đơn xin nhập học của mình. Những sinh viên ghi danh học thành công sẽ nhận được thư mời nhập học (hoặc thư mời nhập học có điều kiện) khóa học mà mình đăng ký và chi tiết về các mức lệ phí.
 • Nếu bạn quyết định chấp nhận thư mời học, bạn sẽ cần chuyển số tiền đóng lệ phí bằng tấm séc tiền mặt Úc tới địa chỉ ở trên kèm với mẫu đơn tuyên bố thông tin (chấp nhận thư mời học) có trong thư mời học của bạn.
 • Tốt nhất là bạn đóng các khoản lệ phí không muộn hơn bốn tuần trước khóa học bắt đầu để bảo đảm có đủ thời gian cho việc chuẩn bị thủ tục nộp đơn xin thị thực du học của bạn. Trong một số trường hợp, thủ tục này có thể mất nhiều thời gian hơn. Việc thanh toán chi phí sớm sẽ giúp bảo đảm việc ghi danh đăng ký chỗ cho khóa học.
 • Sau khi nhận được các khoản lệ phí mà bạn đóng, chúng tôi sẽ cung cấp Thư Xác Nhận Nhập Học Điện Tử (e-CoE) dành cho du học sinh. Bạn cần thư xác nhận e-CoE này để xin thị thực du học sinh.
 • Thông tin chi tiết về Ngày Nhập Học cũng sẽ được cung cấp cùng thời điểm đó.

Trước khi bạn thanh toán các mức phí

Tất cả Sinh Viên Quốc Tế đều được khuyến khích tham khảo tập thông tin khuôn khổ ESOS dành cho Sinh Viên Quốc Tế do Chính Phủ Úc cung cấp trước khi sinh viên đóng bất cứ khoản tiền nào cho UTS:INSEARCH. Tập thông tin này qui định rõ các quyền và trách nhiệm của bạn với tư cách là một Sinh Viên Quốc Tế theo học tại Úc. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan tới thủ tục ghi danh học của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi điện: +61 3 8676 7001 hoặc gửi thư điện tử: registrar@insearch.edu.au

Phương thức thanh toán được UTS:INSEARCH khuyên quý vị sử dụng là qua Flywire. Để biết thêm thông tin vể Flywire, bấm vào đây. Để thanh toán qua Flywire, bấm vào đây.

Sau khi bạn thanh toán các mức phí

 • Bạn sẽ nhận được một Thư Xác Nhận Nhập Học Điện Tử (e-COE) trong đó xác nhận khóa học mà bạn đã được chấp nhận vào học.
 • Bạn cần phải đáp ứng tất cả các điều kiện nhập học về Anh ngữ, Học thuật hoặc các điều kiện khác trước khi bạn được phép ghi danh nhập học.
 • Sau khi bạn đáp ứng tất cả các điều kiện, bạn sẽ được cung cấp thông tin về các thủ tục trong Ngày Nhập Học.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan tới thủ tục ghi danh học của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi điện: +61 3 8676 7001 hoặc gửi thư điện tử: courses@insearch.edu.au