Mới như thế nào?

  • Chương trình Dự Bị Đại Học UTS đã được soạn thảo lại cho học sinh quốc tế hoàn tất chương trình lớp 11. (Chương trình này không còn dành cho học sinh Australia)
  • Có thể dẫn đến BẤT CỨ chương trình cử nhân đại học nào (cho sinh viên xuất sắc)
  • Hiện tại đã được sắp xếp vào một chương trình – cơ hội mở nhiều cánh cửa học tập.
  • Hiện tại có sử dụng phương pháp học tập kết hợp – kết hợp công nghệ, trực tuyến và giảng dạy tại lớp học.

Chương trình Dự Bị Đại Học UTS là gì?

Chương trình Dự Bị Đại Học UTS được giảng dạy thay mặt cho UTS bởi UTS:INSEARCH và chỉ dành cho sinh viên quốc tế.

Chương trình này dành cho học sinh quốc tế tốt nghiệp lớp 11 muốn bắt đầu chương trình giáo dục tại Australia của mình và cần một chương trình dự bị để cho họ thêm những kỹ năng cần thiết cho việc học tập bậc đại học tại Australia.

Chương trình Dự Bị Đại Học UTS hội tụ các điều kiện của các Chương Trình Dự Bị Đại Học được đăng ký trên hệ thống CRICOS cho việc cung cấp tại Australia sự chuẩn bị học thuật để chuyển tiếp vào năm nhất chương trình cử nhân đại học cho sinh viên quốc tế.

Chương trình này dẫn đến đâu?

Chương trình cung cấp các lựa chọn liên thông vào các khóa cao đẳng UTS:INSEARCH hoặc, cho các sinh viên xuất sắc vào năm đầu tiên của BẤT KỲ khoa cử nhân đại học nào tại UTS.

Chương trình Dự Bị Đại Học UTS nào phù hợp với tôi?

Có hai chương trình – chương trình 8 tháng (Tiêu Chuẩn) và 12 tháng (Mở Rộng). Đầu vào của mỗi chương trình sẽ được quyết định dựa trên điểm học thuật của bạn.

Tại sao học Dự Bị Đại Học với UTS:INSEARCH?

  • Thiết kế cho học sinh lớp 11. Chương trình này đặc biệt thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của học sinh quốc tế hoàn tất thành công chương trình lớp 11. Chương trình có thể liên thông vào các khóa cáo đẳng UTS:INSEARCH; hoặc cho các sinh viên xuất săc, đầu vào năm nhất UTS.
  • Chuyển tiếp vào BẤT CỨ chương trình cử nhân nào tại UTS. Chương trình này mở rộng cửa đến với một loạt các cơ hội học tập và lựa chọn nghề nghiệp và, cho sinh viên xuất sắc, chuyển tiếp vào BẤT CỨ chương trình cử nhân đại học nào tại UTS.
  • Tận dụng cơ hội học tập của bạn với phương pháp Học Tập Kết Hợp. Điều này có nghĩa là sinh viên sẽ có thêm lợi thế từ việc sử dụng kết hợp công nghệ hiện đại, lớp học truyền thống và phương pháp học tập trực tuyến. Phương pháp hiện đại này cho phép sinh viên có thêm kinh nghiệm học tập tương tác và kết nối hơn sẽ giúp cải thiện kết quả học tập.
  • Chuẩn bị cho việc học tập tại một trường đại học Australia. Chương trình Dự Bị Đại Học UTS sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với phương pháp học tập tại Australia và những gì bạn sẽ học tại bậc đại học ở Australia. Các môn học như Nghiên Cứu nước Australia là một phần của chương trình Mở Rộng vì vậy bạn có thể học thêm về văn hóa Australia và con người nơi đây.
  • Có được một nền giáo dục mở rộng. Bạn sẽ học một loạt các môn học khác nhau như là Toán Học: Anh Ngữ; và Kỹ Thuật, Xã Hội và Khoa Học tất cả trong một chương trình. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có được kiến thức nền tảng và sự hiểu biết một loạt các ngành học khác nhau. Kết quả là một sinh viên toàn diện và tự tin với một loạt các kỹ năng, sẵn sàng cho việc học tập năm đầu tiên tại trường đại học.
  • Tìm hiểu môn học mà bạn muốn học. Học sinh không phải lúc nào cũng biết mình muốn theo đuổi chuyên ngành nào tại đại học, đặc biệt là nếu bạn mới tốt nghiệp lớp 11. Chương trình Dự Bị Đại Học UTS là cách tốt nhất để khám phá các môn học khác nhau và các chuyên ngành mà bạn muốn theo đuổi trước khi chuyển sang bước tiếp theo của việc học tập của mình.