Cách tốt nhất để khởi động học kỳ của bạn

Sinh viên bắt đầu chương trình học của mình vào Học Kỳ 1 sẽ được chào đón đến UTS:INSEARCH vào Tuần Lễ Định Hướng – Orientation Week từ ngày 15-18/03

Trong Tuần Lễ Định Hướng – Orientation Week sinh viên sẽ được tham gia các buổi thông tin quan trọng về việc học tại UTS:INSEARCH. Sinh viên sẽ gặp Giám Đốc Chương Trình của khóa học của mình và phát triển các kỹ năng học tập quan trọng trang bị cho việc học tập của mình.

Giám Đốc Phụ Trách Dịch Vụ Cho Sinhh Viên, ông Sebastian Zagarella cho biết những sinh viên muốn tận dụng tối đa thời gian học tập của mình tại UTS:INSEARCH nên tham dự tất cả các buổi thông tin và hoạt động trong Tuần Lễ Định Hướng – Orientation Week.

“Tuần Lễ Định Hướng – Orientation Week là cách tốt nhất để sinh viên khởi động việc học tập tại UTS:INSEARCH và làm quen với việc trở thành thành viên của cộng đồng UTS,” ông Zagarella cho biết.

“Các buổi hội thảo Study Success thông thường rất được yêu thích vì chúng giúp sinh viên có thể chuẩn bị cho lớp học, bài luận và đạt được kết quả tốt nhất.”

Các hoạt động và buổi thông tin tại Tuần Lễ Định Hướng – Orientation Week cũng cho sinh viên cơ hội để kết bạn và khám phá các tòa nhà khác nhau của UTS:INSEARCH và UTS.

Sinh viên UTS, Merelien Wang, thấy Tuần Lễ Định Hướng – Orientation Week rất có ích và khuyên tất cả các sinh viên tham gia các hoạt động trong tuần lễ này.

“Tham gia Tuần Lễ Định Hướng – Orientation Week là cách dễ dàng nhất để kết bạn, biết được các lớp học của mình ở đâu và thư giãn cùng lúc,” Merelien chia sẻ.

“Đừng quên lấy lịch hoạt động từ Câu Lạc Bộ Hoạt Động từ các tình nguyện viên từ UTS:INSEARCH, cách đó bạn sẽ không bỏ lỡ các hoạt động thú vị của câu lạc bộ.”

UTS:INSEARCH Orientation Week