Tuyên Bố Về Chính Sách Riêng Tư

INSEARCH LIMITED (INSEARCH) công nhận và tôn trọng tính riêng tư của mỗi cá nhân. Theo qui định của Đạo Luật Về Quyền Riêng Tư năm 1988 (Privacy Act 1988) (Cth) và Đạo Luật Về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư và Thông Tin Cá Nhân năm 1988 (Privacy and Personal Information Protection Act 1998) (tiểu bang NSW), INSEARCH tuân thủ các nguyên tắc bảo mật quốc gia và các nguyên tắc bảo mật thông tin (tương ứng) (sau đây gọi là Các Nguyên Tắc) liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân từ các cá nhân

Đôi khi, trang mạng điện toán của UTS:INSEARCH có thể có các đường dẫn tới các trang mạng điện toán khác. Sau khi bạn kết nối tới một trang mạng khác, bạn sẽ tuân thủ theo chính sách về quyền riêng tư của trang mạng đó.

Chính sách về quyền riêng tư này cung cấp thông tin tổng quan về cách thức chúng tôi xử lý thông tin.

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

UTS:INSEARCH chỉ thu thập những thông tin cá nhân theo những cách thức công bằng và hợp pháp chứ không phải theo cách thức xâm phạm môt cách bất hợp lý.  INSEARCH chỉ thu thập những thông tin nhạy cảm (ví dụ như thông tin về chủng tộc, sức khỏe) để cung cấp các dịch vụ cần thiết cho hoạt động của chúng tôi, thí dụ như cung cấp dịch vụ ăn ở với người bản xứ cho du học sinh.

UTS:INSEARCH sẽ chỉ thu thập các thông tin nhạy cảm nếu cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ cho bạn, và sau khi bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm việc đó.

Khi bạn truy cập vào trang mạng điện toán của UTS:INSEARCH, UTS:INSEARCH có thể ghi lại địa chỉ, tên máy chủ, tên miền của bạn, ngày tháng bạn ghé thăm, những trang thông tin mà bạn đã đọc, thông tin đã được tải xuống và mức độ thường xuyên mà bạn ghé thăm.  UTS:INSEARCH cũng có thể ghi lại thông tin về các loại trình duyệt được sử dụng khi xem các trang mạng của chúng tôi. UTS:INSEARCH sử dụng những thông tin này cho việc quản lý trang mạng điện toán và hệ thống, bao gồm cả việc giám sát để tránh tình trạng hệ thống an ninh mạng bị đột nhập, nhằm hỗ trợ chúng tôi trong việc phát triển và cải thiện chức năng của các trang thông tin trong tương lai. Việc cung cấp thông tin này của bạn là hoàn toàn tự nguyện và được sự chấp thuận của bạn khi bạn sử dụng trang mạng điện toán của INSEARCH.

Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

UTS:INSEARCH chỉ sử dụng thông tin cá nhân với mục đích chính là những thông tin này được thu thập để cung cấp các dịch vụ về giáo dục, thí dụ như xử lý các hồ sơ xin nhập học để xem xét chấp nhận nhập học và/hoặc ghi danh sinh viên theo học các khóa học của INSEARCH, cung cấp các dịch vụ cần thiết khác cho hoạt động của INSEARCH hoặc giải đáp bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc nào của sinh viên.
Trong nội bộ, UTS:INSEARCH có chính sách quản lý và các thủ tục qui định để bảo đảm thông tin cá nhân thu thập được sẽ được bảo mật và chỉ được cung cấp cho những nhân viên có thể cần tiếp cận những thông tin này cho mục đích công việc.  Tất cả nhân viên của UTS:INSEARCH được huấn luyện về những vấn đề liên quan tới quyền riêng tư và có nghĩa vụ phải bảo đảm tính bảo mật.

Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân

UTS:INSEARCH không bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân vì mục đích thương mại, hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích riêng của họ.
Những thông tin mà UTS:INSEARCH thu thập có thể được tiết lộ cho Bộ Phận Giáo Dục của UTS:INSEARCH và văn phòng tư vấn du học của bạn nếu cần thiết để bảo đảm việc UTS:INSEARCH cung cấp các dịch vụ cho bạn. UTS:INSEARCH cũng có thể phải tiết lộ một số thông tin nếu có yêu cầu của cơ quan luật pháp.

An Ninh Thông Tin Cá Nhân

UTS:INSEARCH sẽ có những biện pháp thích hợp để bảo đảm rằng tất cả thông tin chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ đều chính xác, đầy đủ, cập nhật và được lưu trữ trong môi trường an toàn mà chỉ những ngưởi được phép mới có quyền tiếp cận.  Mục tiêu của UTS:INSEARCH là trở thành công ty đạt được chế độ bảo mật cao nhất trong ngành đối với những thông tin cá nhân mà UTS:INSEARCH lưu giữ.
UTS:INSEARCH có chính sách hủy thông tin cá nhân sau khi những thông tin đó không còn cần thiết cho các nhu cầu về pháp lý hay nhu cầu về hoạt động của UTS:INSEARCH.

Tiếp Cận, Chỉnh Sửa và Sự Quan Ngại

UTS:INSEARCH sẽ cho phép cá nhân tiếp cận với thông tin của cá nhân đó khi có yêu cầu. Trong trường hợp yêu cầu đó không hợp lý, Các Nguyên Tắc Qui Định sẽ cho phép UTS:INSEARCH từ chối việc tiếp cận thông tin đó (thí dụ, trong trường hợp việc cho phép tiếp cận thông tin đó sẽ ảnh hưởng tới quyền riêng tư của một người khác, hoặc trong trường hợp các yêu cầu truy cập là phù phiếm hoặc không có lý do chính đáng)
Nếu bạn tin rằng những thông tin về bạn mà UTS:INSEARCH đang lưu giữ không chính xác, nếu bạn có mối quan ngại về cách thức xử lý thông tin cá nhân của mình, hoặc nếu bạn muốn tiếp cận những thông tin mà UTS:INSEARCH lưu giữ về bạn, xin vui lòng liên lạc:

THE PRIVACY OFFICER
INSEARCH LIMITED
PO Box K1085
Haymarket NSW 2000
[Điện thoại]  61 2 9218 8600
[Thư điện tử] privacy@insearch.edu.au

Hiệu Lực của Bản Tuyên Bố

Đôi khi, bản tuyên bố này có thể được điều chỉnh hoặc cập nhật thêm thông tin. Những chính sách được điều chỉnh sẽ được chúng tôi đăng trên trang mạng điện toán này và sẽ có hiệu lực kể từ sau khi được đăng. Bạn cũng có thể liên lạc với Viên Chức Phụ Trách Quyền Riêng Tư (Privacy Officer) tại địa chỉ ở trên để xin bản tuyên bố cập nhật nhất. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tới thăm trang thông tin đầy đủ về chính sách về quyền riêng tư tại Phần Thông Tin Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Sinh Viên của INSEARCH.