Tuyên Bố Về Quyền Sử Dụng Thông Tin

UTS:INSEARCH sử dụng các biện pháp hợp lý để bảo đảm thông tin trên trang mạng điện toán này chính xác và cập nhật nhất, tuy nhiên một số mục thông tin có thể được UTS:INSEARCH chỉnh sửa mà không cần phải thông báo. Những người có ý định sử dụng bất cứ thông tin nào có trên trang mạng điện toán này đều có quyền sử dụng các thông tin này, tuy nhiên chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trước với UTS:INSEARCH xem nếu chúng tôi có bất cứ thông tin nào cập nhất nhất về những vấn đề mà bạn quan tâm.UTS:INSEARCH, các đại diện và nhân viên của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sở hữu, công bố, sử dụng, hoặc việc phụ thuộc vào những thông tin có được từ trang mạng điện toán này. Tất cả những thông tin trên trang mạng điện toán này được cung cấp hoàn toàn tự nguyện bởi UTS: INSEARCH và chúng tôi không có bất cứ sự bảo đảm nào về các thông tin này.

Các Trang Mạng Điện Toán Bên Ngoài

Trang mạng điện toán này có chứa các đường liên kết tới các trang mạng điện toán bên ngoài không liên quan tới UTS:INSEARCH. UTS:INSEARCH không chịu trách nhiệm cũng như không kiểm soát nội dung thông tin của những trang mạng điện toán bên ngoài, cũng như UTS:INSEARCH không quảng bá cho bất cứ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào có trên những trang mạng điện toán đó.