Nguyên Tắc Đạo Đức

Chúng tôi chia sẻ:

  • Cam kết nghề nghiệp về chất lượng cao nhất trong lĩnh vực giảng dạy, quản lý và vận hành
  • Cam kết thực tế về việc phát triển công ty bền vững, và cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh trong kinh doanh
  • Cam kết cá nhân về sự hỗ trợ hợp tác - với nhau và với các đối tác chính với mục tiêu hai bên cùng có lợi

Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình bằng cách luôn luôn làm việc với:

Sự Chính Trực: chúng tôi sẽ làm những việc mà chúng tôi nói là chúng tôi sẽ làm, sẽ xử sự giống như chúng tôi đã nói. Chúng tôi sẽ trân trọng tinh thần và không phải chỉ có dựa trên những từ ngữ trong những bản thỏa thuận của chúng tôi. Lời nói
chính là cam kết của chúng tôi.

  • Sự Trung Thực: chúng tôi sẽ cởi mở và trung thực trong các hoạt động hợp tác; đóng vai trò tích cực trong việc bảo đảm mọi người đều có thể đưa ra những quyết định sau khi đã được cung cấp đầy đủ thông tin.
  • Lòng Dũng Cảm: chúng tôi sẽ làm những việc chúng tôi cho là đúng – ngay cả khi có những lựa chọn dễ dàng hơn.
  • Niềm Đam Mê: chúng tôi sẽ quan tâm chăm sóc tới những người bị ảnh hưởng bởi những quyết định của chúng tôi và giúp họ phát triển và áp dụng phương thức phản hồi có nguyên tắc và hiệu quả đối với những thách thức mà họ gặp phải.
  • Sự Tôn Trọng: chúng tôi sẽ công nhận phẩm chất vốn có của tất cả nhân viên và khuyến khích môi trường với những con người và ý tưởng khác nhau để làm phong phú thêm cho toàn thể công ty.
  • Khả Năng Sáng Tạo: chúng tôi sẽ sẵn sàng và ham học hỏi để duy trì vị trí dẫn đầu việc đổi mới trong lĩnh vực của chúng tôi.