#Sáng tạo quanh ta. - UTS:INSEARCH
#Sáng tạo quanh ta.

 

 

Khám phá UTS

Thay đổi thế giới nghĩa là thay đổi cách bạn nghĩ.

Đại Học Công Nghệ Sydney (UTS) - một trong những đại học sáng tạo nhất tại Úc.

Bất kể đam mê của bạn là kinh doanh, truyền thông, thiết kế, kỹ sư hoặc khoa học, tại UTS bạn sẽ được học tại một trong những cơ sở vật chất tốt nhất trên toàn nước Úc. Tại đây bạn sẽ áp dụng các kiến thức trong đời thực vào các vấn đề mà chúng ta đang đối diện trong cộng đồng, sẽ được hưởng lợi thế từ các chương trình thực tập được đưa vào các chương trình giảng dạy và có cơ hội để chứng tỏ mình cho các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Và điều tuyệt vời hơn là UTS:INSEARCH là con đường chuyển tiếp giúp bạn vào UTS.

UTS:INSEARCH Scholarship

Giới thiệu Học Bổng Nhà Lãnh Đạo Tương Lai trị giá $3.000 Đô la Úc!

Hãy đăng kí ngay!

Xếp hạng UTS

#8

50 Trường Đại Học Hàng Đầu dưới 50 tuổi trong năm 2016

(Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học trên Thế Giới QS)

UTS Globe

#46

Các trường đại học mang tính quốc tế nhất năm 2016

(Bảng Xếp Hạng Hệ Thống Giáo Dục Thế Giới Times)

UTS Globe

5 Sao

Cho sự xuất sắc trong tất cả 8 hạng mục giáo dục trong năm 2016

(Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học trên Thế Giới QS)

UTS Globe

Giới thiệu về chúng tôi

UTS Facts

Thống Kê về UTS

Một trong những trường đại học có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất nước Úc.

Các chương trình thực tập có lương hoặc/và các dự án cộng đồng được xây dựng trong hầu hết các chương trình học tập.

Học tập từ các giảng viên là những người đi đầu trong việc đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực của mình, bao gồm nhà Đồng Sáng Lập Apple và Giáo Sư Thỉnh Giảng IT - Steve Wozniak.

Mang đến nghiên cứu trong đời sống thực để giải quyết các vấn đề thực trong phân viện hiện đại bậc nhất thế giới.

Có vị trí ở khu vực trung tâm thành phố Sydney.

UTS:INSEARCH

UTS:INSEARCH

Hoàn tất năm đầu của chương trình cử nhân với chúng tôi (chương trình cao đẳng liên thông) - và sau đó tiếp tục vào năm thứ hai tại UTS*.

Truy cập nhiều dịch vụ hỗ trợ thêm như các buổi hội thảo hỗ trợ học tập, hội thảo kỹ năng học tập, các cố vấn học thuật và lớp gia sư một - kèm - một.

Lợi thế từ các lớp học có sĩ số nhỏ khi bạn đang hoà nhập vào phong cách học tập tại Australia.

*Phụ thuộc vào khoá học bạn chọn và không có quá hai môn rớt.

Khám phá một số khoá học sáng tạo tại UTS

Các yêu cầu đầu vào

Yêu cầu học thuật

Chương trình Dư Bị Đại Học 8 tháng: Lớp 11 với điểm trung bình cả năm là 6.5

Chương trình Dự Bị Đại Học 12 tháng: Lớp 11 với điểm trung bình cả năm là 6.0

Yêu cầu Anh Ngữ

Chương trình Dư Bị Đại Học 8 tháng:
Điểm IELTS tổng là 5.5 với ít nhất là 5.0 trong tất cả các kỹ năng.
Chương trình Anh Ngữ UTS:INSEARCH: Hoàn tất chương trình AE3 với điểm pass.

Chương trình Dự Bị Đại Học 12 tháng:
Điểm IELTS tổng là 5.5 với ít nhất là 5.0 trong kỹ năng viết.
Chương trình Anh Ngữ UTS:INSEARCH: Hoàn tất chương trình AE3 với điểm pass.

Yêu cầu học thuật

Chương trình cao đẳng liên thông 8, 12 & 16 tháng: Lớp 12 với điểm trung bình cả năm là 6.7

Yêu cầu Anh Ngữ

Chương trình cao đẳng liên thông 8 & 12 tháng:
Điểm IELTS tổng là 6.0 với kỹ năng viết ít nhất là 6.0
Chương trình Anh Ngữ UTS:INSEARCH: Hoàn tất chương trình AE4 với điểm pass.

Chương trình cao đẳng liên thông 16 tháng
Điểm IELTS tổng là 5.5 với ít nhất là 5.0 trong tất cả các kỹ năng.
Chương trình Anh Ngữ UTS:INSEARCH: Hoàn tất chương trình AE3 với điểm pass.

Đặt câu hỏi ngay

Có câu hỏi cho chúng tôi về các khóa học? Yêu cầu đầu vào? Học phí? Quá trình xét tuyển? Hãy hỏi chúng tôi tại đây.